Definitie(s) van Beschikbaarheid

Hoe wordt tijd gebruikt - Waar hebben we tijd verloren?

Beschikbaarheid

Een machine moet beschikbaar zijn wanneer ze nodig is:

Wanneer en waarom was ze niet beschikbaar?

 

100% Beschikbaarheid

Wat is 100% bij het berekenen van de beschikbaarheid? Dit is afhankelijk van de KPI die we willen gebruiken.

 • In TEEP is dat 24 x 7: dus ALLE tijd die er is.
 • In OOE is het ALLE reguliere shifttijd, inclusief de uitgeplande tijd
 • In OEE is het ALLE shifttijd, exclusief de shifttijd die uitgepland was

Dit wordt in detail beschreven in de sectie Effectiviteit KPI

Beladingstijd (=Shift tijd)

Beladingstijd in deze definitie wordt aangeduid als Geplande tijd: De tijd waarin we een zo hoog mogelijk beschikbaarheid willen hebben.

Categorieën TIJD

Liep de machine of niet?

Beschikbaar zijn of niet kan meerdere belangrijke redenen hebben; elke reden kan een andere aanpak vereisen.  

Type Naam Definitie
P Productie = Looptijd Er komt iets uit de machine, ongeacht de hoeveelheid, snelheid of kwaliteit. Een machine die ronddraait op topsnelheid, maar geen output genereert, draait dus niet …. Let op; batchproducerende apparatuur (zoals steenovens, autoclaven) worden beschouwd te ‘draaien’ tijdens hun batch verwerkingstijd.
S Storing =Machine Kapot De machine heeft geen output als gevolg van een machine gerelateerd technisch probleem.
W Wachten = Stilstand tijd De machine produceert geen output omdat ze op iets moet wachten (zoals een ombouw, of grondstof) Daarom is wachten op een technicus tijdens een storing geen Storingstijd, maar Wachttijd!
L Lijn Remmer De machine kan geen output genereren omdat er geen input komt vanuit de lijn (buffer leeg), of kan zijn output niet kwijt stroomafwaarts (buffer vol). Kan worden gebruikt bij: Machines die technisch met elkaar verbonden zijn (bv door transportbanden of pijpleidingen) Machines die Niet Technisch met elkaar vorbonden zijn (cellen, ketens van machines) Logistieke verbindingen, intern en/of extern; supply chain waarbij de machines fysiek niet bij elkaar hoeven te staan. Een lijnremmer heeft invloed op de flow in de waardestroom. Hiermee kunnen ongebalanceerde lijnen en waardestroomproblemen onthult worden.
Uitgepland De machine was gepland maar werd weer uitgepland van de totale operationele tijd, door redenen die buiten het bereik van het productieteam liggen. Normaal gesproken is dit tijd die uit het reguliere shift-plan genomen wordt. (Bijvoorbeeld kerstavond)  
X Niet Gepland Tijd waarin helemaal geen productie-activiteiten gepland zijn. ‘De fabriek is gesloten, de lichten zijn uit’. Dit is de tijd die nooit in het ploegenrooster werd opgenomen. (Bijvoorbeeld weekend)  

Definitie van Productie

Een machine draait wanneer er output is,

ongeacht de kwantiteit of kwaliteit.

Activiteiten in

Productie

 

No Activiteit Tijd categorie
1 Productie P S W L
 
 • Coaten
 • Persen
 • Assembleren
 • Vullen
 • Vormen
 • Boren
 • Raffinage
 • Bakken
‘Er komt iets uit de machine’ ongeacht de snelheid en de kwaliteit ervan. In batch-producerende machines: Vanaf het begin van de batchverwerkingstijd tot het einde van de VERWERKINGstijd. Tijdens het laden of lossen van de apparatuur wordt het product niet verwerkt, dus de machine is NIET actief! Ze wacht om geladen of ontladen te worden.
2 Herbewerken P S W L
 
 • Hervullen
 • Overpersen
 • Herdrukken
De apparatuur draait om een product te (her)verwerken dat niet de eerste keer goed geproduceerd werd. (Not First Time Right) Hoewel dit normale productietijd is in termen van OEE, is het in sommige gevallen nuttig om de verschillende soorten productieruns te splitsen om ze zichtbaar te maken in de Pareto van tijdgebruik.
3 Gereduceerde Snelheid P S W L
 
 • Draaien met halve matrijs
 • Op omstelsnelheid draaien
De machine draait met een gereduceerde snelheid; de machine is doelbewust op een lagere snelheid gezet om de lijn te balanceren of om een ‘inline’ omstelling uit te voeren. Hoewel dit in termen van OEE een normale productietijd is, is het in sommige gevallen zinvol deze in verschillende productieruns te splitsen, zodat deze zichtbaar worden in de Pareto van het tijdsgebruik.

 

Principe

Of een machine draait of niet, wordt altijd bepaald op dezelfde plek en op hetzelfde moment.

Waarom? Producten hebben een bepaalde doorlooptijd tussen binnenkomst en het verlaten van de machine. Dit betekent dat wanneer er op een gegeven moment op het meetpunt in de machine geen output meer is (per definitie is de machine nu gestopt), het best kan zijn dat er op elders wel nog steeds output is (en vice versa bij het starten van een machine). Dus op een ander punt ‘draait’ de machine nog steeds. Om een correcte OEE te bereiken, moet deze tijdverschuiving absoluut worden voorkomen.

Definitie van Storing

Storing Tijd:

De machine is niet in staat om te produceren ten gevolge van een technische gebrek/storing/defect

Activiteiten in

Storing

 

No Activiteit Tijd categorie
10 Storing [function x] P S W L
 
 • Storing vuller
 • Storing zaag
 • Storing maler
Een storing belet productie om (machine)technische redenen. De storingen worden proces-georiënteerd benoemd en beschrijven het fenomeen, niet de oorzaak. Door het kiezen van functionele categorieën (zoals elektrisch, mechanisch, pneumatisch) worden de inspanningen van het cross-functionele productieteam niet ondersteund.
11 Bijstellen P S W L
 
 • Bijregelen
 • Her-kalibratie
TIJDENS een productierun is bijstelling nodig om ervoor te zorgen dat het product binnen de specificatie blijft/komt. Dit wordt gezien als een storing, omdat op een zeker punt de machine niet meer in staat is het product te maken (ze ‘verloopt’). Het proces is niet in staat tot een stabiele werking. De technische reden die dit ‘wegdrijven’ veroorzaakt, moet worden geëlimineerd. Bijstellen en kalibreren na een ombouw horen bij opstarten.

 

Principe

Storingstijden worden PROCESS gerelateerd en niet FUNCTIE gerelateerd gedefinieerd.

Wat betekent dit?

Het heeft -voor OEE- geen zin om een de-compositie van de machine te maken en elk onderdeel te volgen op storingen. Je zou dat kunnen doen in een CMMS-systeem. Stel: In de loop van een jaar hebben drie lagers, twee ketting, één as en één e-motor en 18 andere componenten geleid tot storingstijd in OEE. Wat zie en weet je nu bij het genereren van een Pareto grafiek? Dit is wat we bedoelen met een functionele definitie. In een procesgerelateerde definitie kan het als volgt uitzien

 1. Storing Invoersectie
 2. Storing Draaitafelsectie
 3. Storing Vulsectie

Waarom?

Bij het maken van een Pareto-analyse, kan nu blijken dat de meerderheid van de problemen zich voordoen in de Vulsectie. Dit zou nu onze volle aandacht krijgen: ‘wat is daar aan de hand?’ Zelfs zonder verdere gedetailleerde informatie zou het kunnen zijn dat we ontdekken dat het maximale gewicht van een nieuw product hoger is dan dat deze sectie van de machine kan verwerken. We kunnen nu onze mogelijkheden voor een oplossing bespreken.  

Definitie van ‘Wachten’

Wachttijd:

Hoewel de machine op zichzelf -technisch gesproken- zou kunnen draaien,is (werd) ze gestopt en moet wachten op iets.

Ze wacht op iets om weer verder te kunnen gaan met produceren.

 

Het hebben van ‘geen input’ of ‘geen output mogelijk‘ ten gevolge van beperkingen elders in de lijn of keten, wordt als een separate groep geregistreerd (Lijn Remmer).

Activiteiten in

Wachten

 

No Activiteit Tijd categorie
20 Ombouwen (‘Setup’) P S W L
 
 • Productwissel
 • Ombouwen (‘Setup’)
 • Kwaliteitswissel
Een ombouw duurt wat betreft OEE, van het laatste product A tot het eerste product B, ongeacht de kwaliteit. Let op:Dit is een verschil met de SMED definitie: laatste GOEDE product tot eerste GOEDE product!). Afhankelijk van de situatie kan het nuttig zijn om de ombouwtijd vooraf te laten gaan- of gevolgd te laten worden door een ‘opstart’- of ‘shutdown’ categorie. Dit maakt het mogelijk om met een Pareto diagram te zien waar de grootste verliezen bij een ombouw optreden.
21 Opstarten/Stoppen P S W L
 
 • Opwarmen
 • Starten na een stop
 • Inlopen
 • Machine check
 • Voorbereiding
 • Op druk brengen
 • Droogpompen
 • Leeg maken
 • Aftappen
 • Uitspoelen
 • Afkoelen
 • Kalibreren
De machine kan niet produceren omdat ze geen verticale start of stop heeft. Dit kan gebeuren bij het begin of einde van een dienst, maar ook voor of na een ombouw of reparatie. Deze tijd wordt apart bekeken naast de hoofdreden voor de start/stop. Schoonmaken valt onder deze groep als het onderdeel is van de opstart of stop activiteit, inclusief het opstarten van een nieuw product (processchoonmaak).
22 Geen operator bij de machine P S W L
 
 • Pauze
 • Bijeenkomst
 • Training
 • Helpen bij andere machine
 • “Handen wassen”
De machine is beschikbaar, maar loopt niet omdat de operator hem niet bedient vanwege een pauze, vergadering of training.
23 Kwaliteitsproblemen – Procesverstoring P S W L
 
 • Gestopt omdat het product niet voldoet aan kwaliteitseisen
De machine kan niet lopen omdat het proces niet aan de specificaties kan voldoen vanwege (op dat moment) onbekende redenen. Als de reden bekend is (bijv. slechte grondstoffen), dan moet dit als zodanig worden geregistreerd (Slechte grondstoffen = Wachten op goede)
24 Vervangen hulpmiddelen P S W L
 
 • Zaag vervangen
 • Inkt cartridge bijvullen
 • Olie bijvullen
De machine wordt gestopt om hulpmiddelen, zoals zaagbladen, koelvloeistoffen, etc. te vervangen of bij te vullen.
25 Bijvullen materialen P S W L
 
 • Labels bijvullen
 • Dozen bijvullen
 • Grondstoffen bijvullen
De machine wordt gestopt om het mogelijk te maken om materialen zoals etiketten, dozen en grondstoffen bij te vullen.
26 Handling P S W L
 
 • Laden/lossen van truck
 • Rijden met een vorkheftruck
 • Verwisselen van container
De machine wacht gedurende de tijd dat benodigd materiaal wordt geregeld.
Dit is een specifiekere situatie van ‘wachten’.
27 Wachten P S W L
 
 • Wachten op gereedschap
 • Wachten op engineering
 • Wachten op onderhoud
 • Wachten op inspectie
 • Zoeken naar meter
 • Geen/slechte verpakking
 • Geen/slechte grondstoffen
De machine loopt niet omdat bijvoorbeeld een actie, een grondstof of een gereedschap niet aanwezig is op het moment dat het nodig is. In deze groep vinden we redenen voor stilstand t.g.v. een zwak tijdschema/planning/afstemming. In de groep ‘Geen Resources’ en ‘Geen Personeel’ zijn de redenen ‘Force Majeure’. het is zeer het overwegen waard om een gebrek aan grondstoffen te definiëren als Lijnremmer om lijn-balancering en supply chain problemen te onthullen! Is het een capaciteit (= balanceren) probleem of gewoon een handling of organisatorisch probleem?
 
 • Geen operator beschikbaar
Het zou kunnen voorkomen dat we vergeten zijn een operator in te plannen of te vervangen.
28 Autonoom Onderhoud & Schoonmaken P S W L
 
 • Shift Onderhoud
 • Dagelijkse schoonmaak
De hoofdreden waarom de machine is gestopt is Autonoom Onderhoud, waaronder ook schoonmaakwerkzaamheden vallen. Als een machine wordt schoongemaakt in de tijd dat ze stilstaat vanwege een andere reden (bijvoorbeeld wachten op grondstoffen), moet de echte reden voor de stilstand worden geregistreerd. Proces schoonmaken (zoals spoelen tussen twee producten) hoort bij Opstarten/stoppen.
29 Preventief onderhoud gedurende beschikbare tijd P S W L
 
 • Preventief Onderhoud
Geplande tijd om PO uit te voeren.
 
 • Ongepland PO
De machine is gestopt op een ongepland tijdstip om PO uit te voeren of: De machine is gestopt op het gepland tijdstip maar de geplande tijd om PO uit te voeren wordt overschreden. PO is een integraal onderdeel van ‘de productie’; het is planbaar in het productieschema en er is behoefte aan een balans tussen genoeg en niet te veel. Als dit goed gebeurt, zal de geplande onderhoudstijd een reductie geven in ongeplande storingstijd. En belangrijk: Het gebeurt op een voorspelbare tijd

 

Paralelle Activiteiten

Regelmatig zal een activiteit worden uitgevoerd terwijl er zich iets anders heeft voorgedaan. Zo wordt er bijvoorbeeld schoongemaakt tijdens het wachten op grondstoffen. Welke van de twee activiteiten moet nu worden geregistreerd? Omdat we de MACHINE verliezen willen kennen, wordt de echte reden waarom de machine stilstaat geregistreerd.

Principe

Als twee of meer aktiviteiten tegelijkertijd optreden, wordt de hoofdreden om te stoppen geregistreerd.

Wat betekent dit?

Voorbeeld: Schoonmaken tijdens het ombouwen: de ombouw is de hoofdreden om te stoppen.  

Definitie van

Lijn Remmer

Lijnremmer Tijd

De machine is volledig functioneel, maar kan niet draaien als gevolg van geen input van het upstream-proces of niet in staat om zich te ontdoen van de output als gevolg van een probleem ergens stroomafwaarts.

 
 
 
 
 
 
Zou er ‘flow’ zijn aan de input- en uitgangszijde, dan zou er geen lijnremmer optreden.
Deze categorie maakt ongebalanceerde capaciteiten van de componenten of andere problemen in de lijn zichtbaar, zelfs als de machine zélf perfect OK is.
Deze categorie is bedoeld om ongeballanceerde situaties, gebrek aan flow, problemen in de lijn, andere dan op de gemeten machine zelf, te onthullen.
 
 

Activiteiten in

Lijn Remmer

 

No Activiteit Tijd categorie
50 Geen toevoer (in lijn proces) P S W L
 
 • Lege toevoer buffer
 • Geen toevoer vanwege voorverwarmen
 • Geen toevoer vanwege molen
De machine staat stil omdat er geen toevoer is van een voorafgaand proces waarmee het een technische/fysieke band heeft of een logistieke/functionele band. Het kan nuttig zijn om een overzicht te krijgen in de vorm van een Pareto door welke processen in de lijn de effectiviteit van de machine het meest wordt verstoord. In dat geval wordt het tijdsgebruik opgedeeld in twee of meer tijdbestedingen: bv ‘geen toevoer vanwege depalletizer’..
51 Geen afvoer (in lijnproces) P S W L
 
 • Afvoer buffer vol
 • Stop bij palletizer
 • Stop bij tray verpakker
 • Conveyer geblokkeerd
De machine staat stil omdat ze haar output niet kwijt kan. Dit wordt meestal veroorzaakt door een stop in een navolgend proces waarmee hij een technische/fysieke band heeft. Of in ruimere definitie een logistieke band heeft. Zie ook blok Geen toevoer.

Strikt of Ruim gebruik

De Lijnremmers worden gebruikt om ongeballanceerde capaciteiten en/of timingproblemen in lijnprocessen aan het licht te brengen.
 
 
 
 
 1. Een lijn kan letterlijk gezien worden als een aantal machines, met elkaar verbonden via transportbanden, pijpen en dergelijke.
 2. Als we Lean Principes toepassen, kan deze categorie ook goed gebruikt worden om ongebalanceerde situaties tussen machines, die niet letterlijk aan elkaar vast zitten, zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld in een werk-cell en tussen verschillende afdelingen.
 3. Het kan ook worden gebruikt om gebreken in de supply-chain op te sporen.
De categorie (L) kan daarom worden gezien als een strikte (L)ijn Remmer, maar ook als een (L)ean of (L)ogistieke remmer.

OEE Solitair

Om te ontdekken hoe goed een machine loopt wanneer ze niet beperkt zou worden door de rest van de lijn, is het mogelijk de OEE Solitaire te berekenen. Zie ook ‘Effectiviteit Definities’). In de OEE Solitaire, worden alle Lijnremmer tijden uit de totale tijd verwijderd.

Waarschuwing

Vergeet niet: Elke machine heeft haar eigen theoretisch maximale snelheid, ongeacht het feit dat deze wellicht te hoog is voor de lijn waarin de machine ingebouwd werd.  

 1. De machine heeft een structurele overcapaciteit zolang ze niet de bottleneck is. Probeer de lijn niet ‘mathematisch’ te balanceren door de maximale snelheid van een product op deze lijn kunstmatig te verlagen. Door dit te doen wordt een deel van het potentieel van de machine verborgen (nl. het ongebruikte deel van de overcapaciteit).
 2. Probeer een lijn-geremde machine niet op maximale snelheid te bedrijven! Ofschoon daardoor de performance omhoog zou gaan, gaat de beschikbaarheid omlaag ten gevolge van lijnremmers, maar nog erger: dit zal de flow van de lijn destabiliseren (zweep-effecten)! Door de machine te vertragen zal de OEE NIET lager worden, maar zal de hele lijn rustiger gaan lopen en zal de OEE daardoor eerder stijgen!

Definitie van

Uitgepland

Uitgeplande Tijd:

Tijdens shifttijd wordt de machine uit het lopende productieplan uitgeplanned.

  Dit kan gebeuren wegens de volgende redenen:

 • het product niet nodig is (overcapaciteit);
 • de machine niet mag draaien (als gevolg van overheidsbepalingen of contracten);
 • er sprake is van ‘Force Majeur’ (catastrofes buiten het bedrijf);
 • de machine aan een andere partij is overgedragen (bijv. R&D).

Opgelet: Er was een shift geplanned, waarvan tijd uitgeplanned was. Verwar dit niet met ‘Niet Ingeplanned’.

Tijdens de ‘uitgeplande tijd’ is er geen vaste bemanning aanwezig. Wanneer dat wel zo is, registreer deze tijd dan als “Wachttijd”!

Activiteiten in

Uitgepland

 

No Activiteit Tijd categorie
60 Geen orders P S W L
 
 • Geen orders
 • Overcapaciteit
 • PO tijdens Geen orders
 • Schoonmaken tijdens geen orders
De machine hoeft niet te draaien omdat er een tekort aan KLANT opdrachten is; de capaciteit is niet nodig. (klant = degene die betaalt voor het product!) Let op: Een magazijn is nooit ‘de klant’! Verstop overproductie niet!
61 Geen personeel beschikbaar P S W L
 
 • Geen personeel aanwezig
 • Staking
De machine is uitgepland voor productie omdat er geen operator aanwezig is vanwege een ‘force majeure’, zoals

 • staking
 • griep epidemie
 • geen personeel beschikbaar in de regio

Als er geen operator aanwezig is, vanwege een gebrekkige planning (dus de machine zou moeten lopen) dan moet gekozen worden voor ‘geen operator bij de machine’ of ‘wachten op operator’, beide type (W)achten.

62 Geen Resources P S W L
 
 • Bevroren rivier
 • Energie contract
 • Boycott
De machine is uitgepland voor productie omdat er een resource/middel, zoals energie, BUITEN het bedrijf niet aanwezig is. De redenen zijn andere dan gebrek aan planning of handling (in die gevallen: Wachten).
63 Wettelijke beperkingen P S W L
 
 • Geluidshinder bescherming
 • Veiligheidsvoorschriften
 • Emissieverordening
De machine is uitgepland voor productie als gevolg van wettelijke beperkingen die niet toestaan dat de machine draait.
64 Test Productie P S W L
 
 • R&D
 • Test Run
De machine is uitgepland voor productie, zodat hij beschikbaar is voor productontwikkeling, het testen van nieuwe producten of processen etc.

Principe

Het doel van de machine is niet om te ‘lopen’; Het doel is de vraag uit de markt te vervullen.

Wat betekent dit?

Het is beter om een machine te stoppen als er geen vraag is dan haar draaiende te houden. Uitplannen zal de OEE NIET beïnvloeden, maar zal wel de OOE en TEEP verminderen  

Definitie van

Wachten terwijl uitgepland

 

 

Wachttijd geregistreerd als ‘Uitgepland’

 

Activiteiten, die normaliter tijdens de beschikbare tijd worden uitgevoerd, kunnen soms ingepland worden buiten de beschikbare tijd.

In een tweeploegen rooster kan de machine ‘s nachts of in het weekend omgesteld of schoongemaakt worden, tijdens afwezigheid van de basisbezetting.

 • Preventief Onderhoud kan uitgevoerd worden op momenten, waarop er geen productie is ingepland. In een drieploegen rooster van maandag tot vrijdag kan het preventief onderhoud in de weekenden worden uitgevoerd, zonder de beschikbare tijd negatief te beïnvloeden.
De OEE kan zo stijgen door niet-geplande tijd voor activiteiten te gebruiken, die op andere momenten de beschikbare tijd zouden beïnvloeden.

 

 
 
 
Dit heeft een aantal serieuze nadelen:

 

 • De activiteit is nodig en kan niet overgeslagen worden. Dit betekent dat de OEE kunstmatig hoog wordt gehouden. Wanneer de beschikbare tijd uitgebreid moet worden (door meer capaciteit-behoefte) en een 2 ploegenrooster in een 3 ploegenrooster of een 3 ploegen rooster in een 5 ploegenrooster verandert, dan zullen deze activiteiten automatisch in de beschikbare tijd vallen, waardoor de OEE daalt!
 • Normaliter is er buiten de beschikbare tijd geen druk om de machine snel goed draaiend te krijgen. Dit resulteert in een minder effectieve prestatie van de geplande activiteit buiten de beschikbare tijd.
 • Het effect van deze activiteiten op de OEE (‘Door meer PO te doen, daalt het aantal storingen’) is niet duidelijk.
Geadviseerd wordt ALLE machine gerelateerde activiteiten, noodzakelijk voor productie, binnen de beschikbare tijd mee te nemen, onafhankelijk van de reguliere ploegentijdroosters. Dus onderhoud uitgevoerd op zaterdag is stilstandstijd en laat de OEE dalen naar zijn werkelijke waarde!

 

Besluit u toch dit niet te doen, zorg er dan voor dat ALLE activiteiten buiten de shifttijd wel geregistreerd worden. Op deze manier kan het potentieel verlies geïdentificeerd en zichtbaar gemaakt worden.

 

Activiteiten in

Wachten terwijl uitgepland

 

No Activiteit Tijd categorie
70 Gepland onderhoud buiten de beschikbare tijd P S W L
 
 • Geplande PO buiten productie
 • (Jaarlijkse) revisie
Soms is het mogelijk en/of noodzakelijk om PO uit te voeren op tijdstippen dat er geen productie gepland is. Bijvoorbeeld in een drieploegen systeem van maandag tot vrijdag, waarbij het PO in het weekend kan worden uitgevoerd en daarom de beschikbare tijd niet beïnvloedt. Revisie is een specifieke vorm van preventief onderhoud. Als de machine uitgepland is voor een langere periode zodat er een complete revisie kan worden uitgevoerd, dan is er sprake van ‘PO tijdens beschikbare tijd’ en dus (W)achten. Alleen als de revisie wordt uitgevoerd in een periode dat de machine toch stil zou staan, bijvoorbeeld in de bedrijfsvakantie, hoort ze in deze groep thuis. Als het wordt gedaan in een periode waarin er geen orders zijn, dan is ‘Geen orders’ de reden voor het stoppen van de machine. Dan moet ‘Geen orders’ worden geregistreerd! Om PO tijdens geen orders te identificeren, wordt er een aparte categorie gemaakt: ‘PO tijdens Geen Orders‘.
 
 • Ongepland preventief onderhoud buiten de beschikbare tijd
Preventief onderhoud dat langer duurt dan gepland, kan hier zichtbaar gemaakt worden. Als het preventieve onderhoud in de beschikbare tijdmeer tijd kost dan gepland, en als deze tijd buiten de beschikbare tijd wordt voortgezet, dan wordt deze tijd ‘Ongepland preventief onderhoud buiten de beschikbare tijd’.
71 Activiteiten buiten de beschikbare tijd uitgevoerd P S W L
 
 • Schoonmaken buiten de beschikbare tijd
 • Omstellen buiten de beschikbare tijd
 • Laden buiten de beschikbare tijd
Activiteiten die normaliter binnen, maar nu buiten de beschikbare tijd worden uitgevoerd. In een tweeploegen rooster kan de machine ‘s nachts of in het weekend omgesteld of schoongemaakt worden, tijdens afwezigheid van de basisbezetting.

Principe

OEE visualiseert ALLE potentiele verliezen, zelfs die, die slim of goedkoop georganiseerd zijn!

Definitie van

Niet Gepland

Niet Gepland

Alle tijd dat de machine niet gebruikt of aangeraakt wordt voor productie, onderhoud, reiniging etc. “Het licht is uit”.

Binnen OEE worden ALLE tijden geregistreerd binnen een reguliere shift, inclusief ALLE stilstanden (gepland en ongepland), ALLE uitgeplande tijden EN alle tijd die aan de machine besteed werd BUITEN de reguliere shifttijden. De resterende tijd heet ‘Niet ingepland’ en hoeft niet geregistreerd te worden om een OEE te kunnen berekenen. Echter, OEE data kunnen gebruikt worden om ‘bredere’ performance indicatoren te berekenen zoals ‘Overall Operations Effektiveness’, ‘TEEP’ etc. (Zie Effectiviteit KPIs) Om verliezen te visualiseren die ontstaan ten gevolge van het niet inplannen van een machine, kunnen de redenen om de machine niet in te plannen geregistreerd worden onder de groep ‘Niet Ingepland’. Ze kunnen ook worden berekend: Totale tijd – Geregistreerde tijd)

Activiteiten in

Niet Gepland

 

No Activiteit Categorie
90 Geen 24×7 Capaciteit nodig om aan normale vraag te voldoen P S W L X
 
 • Nacht
 • Weekend
 • Niet ingepland gedurende de nacht 23:00 – 06:00
 • Niet ingepland gedurende het weekend Vr 23:00 – Ma 06:00
 
 • Laagseizoen
 • Complete shifts worden niet ingepland tgv normale seizoens fluctuaties in de vraag
   
Bij incidentele fluctuaties in de vraag; gebruik ‘uitgepland’: reguliere shifts worden uitgepland tgv niet-reguliere of incidentele fluctuaties in de vraag.

Principe

Een machine die ingepland is voor 1 shift bedrijf, in ‘niet ingepland’ voor de overige potentiële (4) shifts.

Als shifts uit het normale productieschema genomen worden, registreer dan ‘Uitgepland’ met vermelding van de reden, bv. ‘Geen Orders’ or ‘Gebrek aan personeel in de regio’. Machines niet inplannen betekent onder de streep: de capaciteit wordt niet ten volle benut. In andere woorden: onvoldoende orders…  

OEE Definitions

OEE Vragen

Antwoord nog niet gevonden?

Als u alle secties in de Academie doorzocht hebt, maar het antwoord op uw vraag nog steeds gevonden heeft, stel ze dan hier. Om u het beste te helpen, beschrijf de vraag aub zo specifiek mogelijk. Hopelijk kunt u begrijpen dat we geen geen anonieme vragen willen beantwoorden.