Definitie(s) van Kwaliteit

Er wordt een product gemaakt dat aan de specificatie voldoet, en wel in één keer goed.

Kwaliteit

Een machine mag alleen producten produceren die volledig aan de specificaties voldoen.

 

Wanneer de uitvoer niet voldoet aan de specificaties:

Wanneer en wat werd er afgekeurd?

Wat is

Kwaliteit

Kwaliteit in OEE betekent: Voldoen aan de Specificaties

De definitie van kwaliteit binnen OEE is eenvoudig:
Het produceren van een product dat aan ALLE specificaties voldoet, niet door het meer dan eens te proberen, maar First Time Right.

Specificaties

'Specificaties' bepalen 'kwaliteit'

Hoewel de introductie van OEE doorgaans kan leiden tot discussies over de gebruikte specificaties (wat zeer waardevol is!), neemt OEE -per definitie- de actueel geldende specificaties als een gegeven. Er wordt aan voldaan, of niet.
Controleer uw specificaties ten minste op de volgende kenmerken:

Vaste waarden

Specificaties met een vaste waarde (geen specificatiebereik) hebben nul tolerantie ten opzichte van die waarde. So [0=0] and [55=55 .00000].

Specificatiebereik

Specificaties binnen een bereik een natuurlijke variantie (of standaarddeviatie) binnen deze grenzen ( > = 1,25 en < = 1,5). Controleer de juistheid, de zinvolheid en de haalbaarheid van het bereik omdat dit vaak niet correct/optimaal is.

Gecombineerde standaarddeviaties

De regel is:
Alle standaarddeviaties samengebracht in ELKE combinatie zal nog steeds een correct eindresultaat opleveren.
Zorg ervoor dat uw kwaliteitsspecificaties aan deze regel voldoen om suboptimale instellingen te voorkomen.

Principe

In termen van OEE zijn Scrap, Rework en Sub-spec hetzelfde: Het was ‘niet de eerste keer goed’; daarom is het een verlies
 • Zonder strikte criteria toe te passen, kan geen procesbeheersing bereikt worden.
Wie zich (kwaliteits)verliezen kan veroorloven, kan het zich zeker veroorloven om ze te elimineren
 

Aanbeveling

Kwaliteit is (veel) meer dan een stapel papieren...

 • Het definiëren van definities voor afkeur producten kan slechte specificaties of slecht te testen specificaties onthullen!
 • Goede specificaties verwijzen altijd naar de behoeften van de klant!
 • We kunnen de operator alleen vragen om kwaliteit te produceren als hij in staat is om de kwaliteit van zijn arbeid te controleren!
 • Wie een taak uitvoert, garandeert de kwaliteit
 • Wie garandeert, mag eisen stellen
 • Wie de kwaliteit van zijn output niet kan garanderen, is verplicht om het proces te stoppen
 • Wie een probleem van stroomopwaards detecteert, brengt het terug naar de vorige stap zonder correctie
 • Wie een fout maakt lost het op
 • Het is toegestaan om een fout één keer te maken, om vervolgens te voorkomen dat ze ooit opnieuw optreedt
 • Het management garandeert een systeem waarmee de medewerkers hun taak kunnen uitvoeren binnen de specificaties

Principe

De ‘standaard’ is de theoretisch maximale capaciteit voor een product(groep) op de machine. Dus de prestatiegraad komt nooit boven de 100%
Dit betekent:
100% OEE = De theoretische maximale capaciteit van de machine
En dus kan het NOOIT meer zijn, dus:  
Bij goed gekozen standaarden zal de prestatie NOOIT hoger zijn dan 100%, tenzij het product of de machine fundamenteel verandert

Antwoord nog niet gevonden?

Als u alle secties in de Academie doorzocht hebt, maar het antwoord op uw vraag nog steeds gevonden heeft, stel ze dan hier. Om u het beste te helpen, beschrijf de vraag aub zo specifiek mogelijk. Hopelijk kunt u begrijpen dat we geen geen anonieme vragen willen beantwoorden.