Definitie(s) van PRESTATIE

Hoe wordt TECHNISCHE SNELHEID gebruikt - Waar hebben we CYCLI verloren?

PRESTATIE

Een machine moet beschikbaar zijn, om betrouwbaar te produceren op een bepaalde snelheid.

Wanneer ze NIET draait de theoretische maximumsnelheid:

Wanneer en waarom was het niet maximaal?

 

Wat is

PRESTATIE

Liep de machine op maximale snelheid of niet?

Om de prestatiegraad uit te rekenen wordt de THEORETISCH maximale snelheid aan de werkelijke snelheid gerelateerd.
De THEORETISCH maximale snelheid is op dit moment waarschijnlijk absoluut niet haalbaar, net zoals de theoretisch maximale looptijd niet haalbaar is.
Het doel is om ALLE potentiële verliezen zichtbaar te maken, ongeacht de vraag of het elimineren ervan ‘realistisch’ of ‘haalbaar’ is.
Wat werkelijk haalbaar is moet nog ontdekt worden; dit is de taak van kaizen teams.
Het theoretisch maximum is gebaseerd op fysische grenzen (die niet opgerekt kunnen worden zonder de fysica te veranderen en daarmee dus het proces), en niet op wat op dit moment als ‘praktisch’ of ‘realistisch’ gezien wordt. Zulke grenzen kunnen door kaizen teams opgerekt worden.

Tijd

versus

Hoeveelheid

Welke maateenheid moet worden gebruikt?

De maximale snelheid kan worden berekend in tijd of in aantallen van het product.
  • Maximale snelheid is 10 seconden per product
  • Maximale snelheid is 6 producten per minuut

De OEE is primair bedoeld als een hulp voor de werkvloer. Mensen op de werkvloer praten eerder over ‘eenheden geproduceerd’ dan ‘seconden die het duurt om een product te maken’. Daarom wordt aanbevolen om snelheden in eenheden te registreren en niet in tijd.

Principe

De parameters voor prestatie kunnen in

TIJD of HOEVEELHEID worden uitgedrukt,

  • Tijd is nodig voor correcte berekeningen
  • HOEVEELHEID heeft de voorkeur voor effectieve communicatie

Maximale snelheid

van wat?

De verschillende soorten maximumsnelheid van een machine

De maximale snelheid wordt bepaald met de NPC (Name Plate Capaciteit = ontwerp snelheid).
Echter, meestal worden er meerdere producten of productfamilies op de machine gemaakt, met ieder zijn eigen afgeleide maximale snelheid. In deze gevallen moet er speciale zorg worden besteed, om geen verborgen verliezen in de maximale snelheden mee te nemen. Snelheidsverlies door ‘moeilijke producten’ kan verwijzen naar ‘producten waarvoor we de processen niet onder controle hebben’.

NPC

Name Plate Capacity

Het juiste gebruik van NPC

De NPC moet niet als een vaststaand gegeven worden beschouwd. Meer dan eens werd geconstateerd dat de NPC nog allerlei verborgen verliezen herbergt.

De fabrikant kan een lagere NPC hebben gekozen om redenen als garanties of een betere ‘fit’ met de andere apparaten in de lijn.

Meestal definieert de leverancier de NPC met behulp van een %22standaard product%22.
In hoeverre dit standaardproduct vergelijkbaar is met uw eigen product moet worden onderzocht.

 

De ‘Standaard’:

Maximale snelheid

per product

Maximale snelheid van een product op een machine

De afleiding van de verschillende maximale snelheden van de verschillende producten moet worden gedaan op een mathematische manier.
Bijvoorbeeld:
Een extruder is ontworpen (en gecontroleerd!) voor een maximale extrusie snelheid van 500 kg plastic per uur.
Product A gebruikt 250 gram plastic, product B 500 gram. Dus de maximale theoretische snelheid is:
  • voor product A: 500 kg/250 g = 2000 stuks/uur.
  • voor product B: 500 kg/500 g = 1000 stuks/uur.

De theoretisch maximale snelheid voor een product/machine combinatie wordt ‘de standaard’ genoemd..

Dit betekent dat elke productgroep op een bepaalde machine zijn eigen maximumsnelheid kan hebben.
Let op: ga hier bijna mathematisch te werk! Een beker van 250 ml duurt theoretisch half zo lang om te vullen als een bekerglas van 500 ml.

250 ml aardbeienyoghurt en 250 ml pruimenyoghurt moeten daarom dezelfde maximumsnelheid hebben op dezelfde vuller.
Als de pruimenyoghurt langzamer afvult, moet de maximumsnelheid niet worden verlaagd, maar worden onderzocht wat de pruimenyoghurt vertraagt!

De Standaard wordt bewust niet de ‘Norm’ genoemd omdat dit woord voor veel mensen in verschillende landen een negatieve associatie heeft met stukwerk.

Hoe ‘Maximaal’ is maximale snelheid?

'Maximal' betekent: Het kan onmogelijk meer zijn...

Deze uitspraak moet serieus worden genomen. Als dat niet wordt gedaan, dan kan en zal de situatie voorkomen dat de werkvloer vol staat met afval, de machine de ene storing na de andere krijgt en toch een OEE van 80% of meer wordt bereikt. Hoe?

70% beschikbaarheid, 80 % kwaliteit, 143% prestatie = 80% OEE!

Zodra de prestatiegraad over 100% gaat, doordat de standaard te laag is gekozen, is de mooie balans tussen de OEE parameters gebroken. Hierdoor kan de focus worden weggehaald van datgene waarvoor we het allemaal doen: identificeren en reduceren van verliezen.

In sommige gevallen wordt de maximale snelheid gebaseerd op een analyse van de ‘Best Of Best’. Hierbij moet worden bedacht dat deze ‘Best Of Best’ is bereikt onder condities van het heden en verleden, inclusief huidige verliezen.

Omdat tenslotte zelfs standaarden worden doorbroken en overwonnen ten gevolge van product- en apparaatverbeteringen, moet de ‘Best Of Best’ niet te snel worden beschouwd als het maximum. Als een vuistregel zou de waarde moeten worden verhoogd met 10 tot 25% om als een standaard te kunnen dienen.

Principe

De ‘standaard’ is de theoretisch maximale capaciteit voor een product(groep) op de machine. Dus de prestatiegraad komt nooit boven de 100%

Dit betekent:

De theoretische maximale capaciteit van de machine En dus kan het NOOIT meer zijn, dus: Bij goed gekozen standaarden zal de prestatie NOOIT hoger zijn dan 100%, tenzij het product of de machine fundamenteel verandert

Het doel van OEE is NIET om dicht bij 100% te zijn of zelfs maar om hoog te zijn! Het doel is om in de loop der jaren een vast referentiepunt op het systeem te hebben om te kunnen zien of (en waar) je verbetert.

Een lage OEE aan het begin is goed! Er is veel potentieel voor verbetering!

Snelheid van een productmix

Prestaties van meerdere producten met verschillende snelheden

In gevallen waarin meerdere producten zijn geproduceerd (zowel sequencieel
als parallel) wordt het prestatiedeel (evenals het kwaliteitdeel) van de OEE berekend als een gewogen gemiddelde; berekend tussen verschillende verwachte outputbereiken.

Definities Snelheidsverliezen

Snelheidsverliezen

in

Prestatiegraad

 

Wat bepaalt 'Snelheidsverliezen' in de prestatiegraad?

%22Diagram

Gereduceerde snelheid

vs

Korte Stops

 

De Prestatiegraad onthult twee verliezen: gereduceerde snelheid en kleine stops

Het verschil tussen de theoretische maximumsnelheid en de werkelijke snelheid is het snelheidsverlies. Nochtans kan dit snelheidsverlies in twee categorieën worden verdeeld:

1. Gereduceerde Snelheid verlies

Dat zijn de verliezen die voortvloeien uit het opzettelijk verlagen van de snelheid van de machine (de Set Speed): Dit is het verschil tussen de ingestelde snelheid en de theoretisch mogelijke maximumsnelheid. Te noemen: Gereduceerde Snelheid verlies.

2. Korte Stops

Verliezen als gevolg van snelheidsschommelingen (en ‘korte stops’) tussen de werkelijke snelheid en de ingestelde snelheid. Dergelijke schommelingen hoeven niet individueel te worden geïdentificeerd en worden genoemd: Minor Stops.

Werkelijke snelheid

vs

Ingestelde Snelheid

vs

Maximale snelheid

 

Hoe verhouden werkelijke, ingestelde en maximumsnelheid zich tot elkaar?

1. Werkelijke snelheid

De werkelijke snelheid wordt berekend door de daadwerkelijk geproduceerde output (ongeacht de kwaliteit) te delen door de tijd die nodig was om het te produceren.

60 artikelen geproduceerd in 10 minuten betekent een snelheid van 6 items per minuut.

2. Ingestelde Snelheid

Doorgaans wordt een machine met een bepaald product ingesteld op een lagere snelheid dan theoretisch mogelijk is. Dit is de INGESTELDE SNELHEID. Wanneer we 10 minuten draaien op een ingestelde snelheid van 6, verwachten we dat er 60 producten worden geproduceerd. Wanneer er na 10 minuten echter slechts 58 producten worden geteld, betekent dit dat 2 producten ‘verloren’ gaan door kleine snelheidsschommelingen of zelfs echte mini-stops: ‘Korte Stops’.

De werkelijke snelheid kan NOOIT hoger zijn dan de ingestelde snelheid!

Wanneer dit toch lijkt te gebeuren, geeft dit aan dat er een kalibratie van de ingestelde snelheidsmeter of de uitvoerteller nodig is!

3. Maximumsnelheid

Aangezien de maximumsnelheid wordt gedefinieerd als de theoretische maximumsnelheid van een product op een machine, kan de werkelijke snelheid NOCH ingestelde snelheid OOIT hoger zijn.

De werkelijke snelheid kan NOOIT hoger zijn dan de maximale snelheid

De ingestelde snelheid kan NOOIT hoger zijn dan de maximumsnelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord nog niet gevonden?

Als u alle secties in de Academie doorzocht hebt, maar het antwoord op uw vraag nog steeds gevonden heeft, stel ze dan hier.
Om u het beste te helpen, beschrijf de vraag aub zo specifiek mogelijk. Hopelijk kunt u begrijpen
dat we geen geen anonieme vragen willen beantwoorden.